גלויה תודה 2

גלויה דו צדדית – צד קדמי

ולאחריה, צד אחורי.