דרכי נעם / קק"ל

עוצב עבור:  קרן קימת לישראל.

בנושא:  סדרת דרכי נעם. סיפור פרשיות השבוע.

עיצוב אישי: עמוד השער עוצב לפי נושא הפרשה. החוברת בפנים עוצבה עם תמונות מתאימות המשתלבות עם הטקסט מסביבו.

שפות:  כל חוברת הופקה ב-5 שפות.

עמוד פנימי: עמוד פנימי של חוברת לפרשת ויקרא.