חוברת אימון לחגים

עוצב עבור:  ביתיה בנישו – מאמנת אישית.

בנושא:  אימון אישי להכנה לחג.

עיצוב אישי:  החוברת עוצבה במיוחד עבור מאמנת אישית, כחוברת כתיבה ועבודה, המאפשרת אימון הכנה לחג כרצון המתאמן\ת. כמו כן עוצבה סימנייה תואמת.

שפות:  נכתב בעברית.

עמוד פנימי:  העמוד הפנימי המצורף מטה, עוצב כחוברת אינטראקטיבית שכותבים בה משימות.