laugh and learn

ספר לימוד אנגלית Laugh and Learn

עוצב עבור: צילה גלידאי / משרד החינוך

בנושא:  3 ספרי לימוד מילים באנגלית, לרמות שונות.

עיצוב אישי:  ספרים צבעוניים ושמחים כדי לעניין את הקורא הצעיר / מתבגר. הושקעה חשיבה בצבעוניות מגוונת, תמונות מתאימות למשימות, וקטעי בדיחות המשולבות בספר, כדי ליצור למידה בצורה מהנה ועם חוויה. המטרה היא לימוד מילים חדשות באנגלית בצורה שתעזור לתלמיד לזכור את הנלמד.

שפות:  נכתב בשפה האנגלית. עם הוראות בעברית וערבית.

סידרה:   סידרה של 3 ספרים. הראשון (תמונה ראשית) – לשלב מתחילים. השני והשלישי – למתקדמים.