NJS Folder

עוצב עבור:  NJS

בנושא:  הקמת מרכזי תעסוקה ופנאי לעולים ארצה.

עיצוב אישי: עיצוב לוגו ופולדר, שעוצבו כדי למטרת הבאת עולים לחבל בנימין, הצמוד לירושלים.

הלוגו מכיל את האיור שמסמל את הקשר בין בנימין (הזאב הוא סמל לחבל בנימין), ומצד שני מרמז גם על הקירבה לירושלים (באיור נראים חומות ירושלים).

הצבעים שבחרתי הם: תורכיז – מסמל טוהר ושמיים. וזהב – יוקרה וצבע שמסמל את ירושלים ("ירושלים של זהב").

שפות:  נכתב בשפה האנגלית.

לוגו:  לוגו מיוחד עבור חברת JNS.